Zaznacz stronę

CELE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Większość z nas swoje działania skupia w sektorze rolno-spożywczym. Nie brakuje jednak firm i instytucji, które kooperują z naszymi branżami. Okres pandemii to także czas próby charakterów. Rozpoczęliśmy już współpracę z firmami, które pomogą nam zabezpieczyć w żywność – pochodzącą od polskich rolników – całodobowe domy pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dziś okazanie solidarności polskiego rolnictwa z rodakami jest naszym obowiązkiem. Hasło „Żywią i bronią” musi być aktualne.

KOMUNIKACJA

Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia komunikacji w zakresie rolnictwa na wszelkich płaszczyznach. Naszym celem jest wsparcie procesów stabilizacyjnych sektora rolnego.

Dziś okazanie solidarności polskiego rolnictwa z rodakami jest naszym obowiązkiem. Hasło „Żywią i bronią” musi być aktualne.

ŁĄCZENIE

Rolnictwo, jak nigdy przedtem, potrzebuje dziś wspólnych działań. Powinniśmy tego wymagać od przedstawicieli administracji państwowej, ale jednocześnie tak samo mocno angażować się w sprawy wspólne. Dlatego mimo trudnego czasu – podjęliśmy się organizacji rozmów z politykami o najbardziej istotnych potrzebach polskiego rolnictwa, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że sprawna komunikacja będzie kluczowym elementem pozwalającym na osiąganie naszych wspólnych celów.

MISJA

Jesteśmy po to, aby – jako nowoczesna platforma dla producentów produktów rolno-spożywczych, odzieżowych, leczniczych czy turystycznych – tłumaczyć miastu wieś. Nasze programy (serwisy telewizyjne SwiatRolnika.info czy wSensie.pl) docierały do milionów Polaków. Konsumenci od lat korzystają z naszej działalności, która wielokrotnie doskonale uzupełniała luki obecne na scenie rolnej w kraju – także te przestrzenie, w których zamilczano sprawy, o których my mówimy głośno i odważnie. Nasz sukces opierał się dotąd na byciu pomostem, pomiędzy wsią i miastem, synergią dwóch żywiołów.

DZIAŁANIA

PGMRiK:

Jesteśmy od trudnych spraw

Od lat uczestniczymy w debacie pomiędzy wsią i miastem w najtrudniejszych sprawach: regulacji odorowych, hodowli zwierząt futerkowych, problemów sektorów mięsnego, mlecznego, regulacji dobrostanowych, odmitologizowania rolnictwa towarowego oraz relacji pomiędzy nie zawsze współpracującymi środowiskami rolników, przetwórców, handlowców, przedstawicieli transportu, a także leśników, myśliwych czy ekologów. 

 

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów (PGMRiK) to sztab pracowników kreatywnych, których oczy (kamery i ośrodki dziennikarskie) codziennie obecne są podczas najważniejszych wydarzeń w kraju i zagranicą.

 

PGMRiK:

Rolnictwo jednoczy sie w trudnych czasach

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów powstała po to, by tłumaczyć miastu wieś. Jesteśmy nowoczesną platformą dla producentów i konsumentów. Jesteśmy pomostem pomiędzy światem rolno-spożywczym i „użytkownikami” polskiego rolnictwa, którymi są wszyscy Polacy. Budujemy most, po którym przechodzić będą firmy i indywidualni producenci, aby osobno i wspólnie realizować profesjonalną komunikację. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu firm rolnych, zarówno w czasach prosperity jak i opresji legislacyjnych i światopoglądowych, daje naszym kontrahentom najlepszy w Polsce brand. Pozwalamy zarządzać ryzykiem w biznesie i, pomimo dekoniunktury, mnożyć. Stawiamy przede wszystkim na relacje nieformalne i środowiskowe, wspólne inspiracje i kreatywne realizacje.

ZAUFALI NAM

                                               

                       

                    

KONTAKT

1 + 8 =

Kontakt

Fundacja Polska Ziemia

Polska Grupa Medialna Rolników i Konsumentów

ul Kolejowa 45 lok. 135

01-210 Warszawa

E-mail:
pgmrik@polskaziemia.pl

Telefon:
+48 513 712 448